Presentation & kontakt

Ta fram din personprofil

Press

Ladda ner bilder
och information

Vi expanderar och byter namn till Hamilton Group!
Vår VD – framgångsexperten författaren och en av Sveriges bästa och mest anlitade talare Annika R Malmberg Hamilton hittar du här också tills hon får sin egen helt nya presentationssida.

Hamilton Group tränar svenskt näringsliv och offentlig förvaltning i allt från ledarskap till kundbemötande och sälj. Detta gör vi genom våra föreläsningar och workshops. Vi lär grupper och individer att ta till vara på kraften i det faktum att vi är olika och har olika styrkor och förmågor. Vi är också övertygade om att alla behövs och att man i team och grupper kompletterar varandras styrkor och mindre starka sidor. Att du ska anpassa ditt budskap efter den person du har framför dig oavsett vad det gäller är vår röda tråd och det som genomsyrar vårt budskap. Våra föreläsningar, workshops och råd är konkreta och lätta att ta till sig. Vi blandar humor, värme och kunskap så att deltagarna blir inspirerade till förändring och får med sig de verktyg de behöver.

Prenumerera på våra inspirationsmejl

Subscribe to our mailing list

* indicates required

KALENDER

16/8,19/8

Stockholm fashion District

Annika och Vanessa föreläser

Se alla events här >

Följ oss på