top of page
Vår pedagogik

Som föreläsare behöver vi förenkla och måla med stora penseldrag. Vår uppgift är ofta att under en eller ett par timmar få en publik att skratta och underhållas. Men för dig som kund är det också viktigt att vi förmedlar kunskap, skapar nya insikter och manar till reflektion. För att få fortsatt förtroende behöver vi leverera ett värde och i förlängningen ett resultat. 
Vi använder och refererar i våra föreläsningar till många olika vetenskapliga teorier som rör motivation, team- och lagarbete.  För att enkelt belysa våra olikheter som människor, använder vi också en pedagogisk modell som ofta kritiseras av psykologer, nämligen färger.  Vi vill poängtera att vi inte använder oss av DISC-modellen, inte heller delar vi in människor i fack eller påstår att någon alltid ”är” på ett visst sätt. Vår uppgift när vi använder färgerna som pedagogisk modell är att öka förståelsen för att människor har rätt att vara olika och att vi inte ska döma någon ”som inte är som jag”. Vi vill få människor att mötas med respekt och tillit och visa att man kan lyfta varandra och bli starkare tillsammans om man bättre lär känna varandra styrkor.

Nystan färger
Tanke Känsla
Vem hjälps av kritiken?

Då och då blossar det upp en debatt i Sverige, vad vi känner till sällan på samma sätt i något annat land, om huruvida vissa pedagogiska modeller som beskriver människors olikheter är lämpliga. Ofta är det journalister som tar upp ämnet och refererar till psykologer i sin granskning. Det kan också vara psykologer som själva skriver debattartiklar i ämnet eller uttalar sig i sociala medier. Man riktar kritik mot populära föreläsare eller författare som använder någon av de här pedagogiska modellerna och de som kritiserar är inte sällan psykologer som själva föreläser och skriver böcker. Vi har många gånger frågat oss: Vem hjälps av kritiken?

Det kan vara bra att känna till att den av psykologer så kritiserade DISC-modellen är validerad av Den Norske Veritas (DNV) som svenska Stiftelsen för Tillämpad Psykologi använder för granskning av den här typen av verktyg. Vi använde själva tidigare ett DISC liknande verktyg som heter Insights Discovery vilket vi inte längre gör eftersom leverantören valt att inte bibehålla den tidigare DNV valideringen.

Extrovert Introvert

Titta gärna på kIippet nedan från dokumentären True Story om Avicii där Tim Bergling beskriver hur han med hjälp av en bok skriven av Carl Jung kommit till insikt om att han är introvert. Han berättar vidare: ”Jag har hela tiden känt mig dömd som inte är extrovert”. ”Det är inte sämre att vara introvert…jag förstod att jag inte ska bry mig om vad andra tycker". Han avslutar: ”Carl Jung, vilken jävla king”.
Det finns många psykologer som idag avfärdar Carl Jung som ”humbug och dumheter”. I tider av ökande psykisk ohälsa anser vi inte att det är rätt väg att gå att utifrån svepande anklagelser om bristande vetenskaplighet döma ut modeller och verktyg som hjälper människor både privat och i yrkeslivet.  Frågan kvarstår: Vem hjälps av kritiken?

bottom of page