top of page

Publikanalys

Med bra förberedelser får vi bäst resultat. För att kunna anpassa föreläsningen eller workshopen efter era specifika behov och önskemål ber vi att du svarar på följande frågor. Svaren ligger också till grund för föreläsaren eller workshopledarens genomgång med dig inför uppdraget.

Beskriv lokalen för föreläsningen eller workshopen, vänligen notera följande:

  • Vid fler än 30 deltagare bör det finnas någon form av scen (upphöjt golv)

  • Vid fler än 30 deltagare ska det finnas en ljudanläggning med headset (mygga) till talaren eller workshopledaren.

  • Blädderblock och/eller whiteboard ska finnas.

  • Projektor för inkoppling av föreläsarens eller utbildarens dator ska finnas.

Ladda upp fil

Fakturering sker i efter uppdragets genomförande men när du skickat in den här publikanalysen kommer du få en orderbekräftelse. Orderbekräftelsens uppgifter används sedan som underlag för fakturering.

Vad heter du som svarat på formuläret och vilka är dina kontaktuppgifter?

Om det inte är du som är kontaktperson på plats för arrangemanget, vem är det?

Tack på förhand för hjälpen med svaren på dessa frågor. Den här informationen är mycket värdefull för oss och gör att vi kan förbereda oss på bästa sätt så att ni och vi uppnår bäst resultat.

Vänligen notera att organiserad ljud- och/eller filminspelning inte är tillåtet på våra föreläsningar och workshops

Tack för att du fyllde i formuläret och skickade in!

Du kommer få en orderbekräftelse från Hamilton Group AB per mail. Föreläsaren eller workshopledaren kommer att kontakta dig om ni inte redan har fått kontakt.

Varma hälsningar

Johan Hamilton

bottom of page