top of page
LO_008_Insights Partner Logo_White_M-01 (1).png
Vår övertygelse är att alla personligheter behövs och att de olikheter vi har är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna lösa de uppgifter vi har.
 

Vi har sett att det många gånger finns behov av träning och insikt för att bli ännu bättre på att samarbeta och kommunicera med ”någon som inte är som jag” Det är den insikten och träningen vi är bra på att förmedla inom Hamilton Group. Ofta använder vi en pedagogik med fyra färger för att på ett tydligt sätt exemplifiera människor olikheter och hur man kan anpassa sin kommunikationsstil.

Våra föreläsningar och workshops ger resultat och inspirerar till positiv förändring för dig själv och ditt team.
 

Pedagogiken med de fyra färgerna är enkel att ta till sig och lätt att komma ihåg, så alla direkt kan använda kunskapen och relatera till vad de lärt sig. Det är universellt och talar till alla och går att tillämpa i alla typer av möten med människor. Vi på Hamilton Group garanterar många igenkännande skratt på våra föreläsningar och workshops, som är fyllda med praktiska exempel och övningar. Sveriges bästa föreläsare

En personprofil från Insights Discovery bygger på Carl Jungs personlighetstyper

 

Den beskriver en persons styrkor och svagheter och kan vara en hjälp att förstå sig själv, känna till sina svagheter och förstärka sina styrkor. Det ger också tips till vad man ska tänka på när man kommunicerar med andra personlighetstyper.

 • Är du bra på att anpassa dig till olika människor men upplever ändå att vissa du möter är besvärliga att samarbeta med och du undrar varför?

 • Finns det behov av att utveckla samarbetet i ditt team eller din arbetsgrupp men du vet inte riktigt hur?

 • Har du upptäckt att om du behandlar alla dina kunder eller kollegor på samma sätt så fungerar det inte alltid så bra

 

Notera att modellen är validerad och godkänd        av DNV-GL (Den Norske Veritas)  År 2015 tog DNV över ansvaret för testgranskning i Sverige efter Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP). Certifieringen omfattar personlighetsutvärdering, kompetenstest och teamtester, och särskiljer huruvida testerna är certifierade för utveckling och/eller urval. Insights är också certifierat BPS (The British Psychological Society) Insights är inte det samma som DISC som har Marstons teorier som grund. Insights Är en självskattningsmodell och håller sig strikt till Jungs attityder och funktioner, det är inte ”test” som analyserar hela ens personlighet.

Vilken personprofil har du? Workshop halvdag alternativt heldag, med personprofiler

 

Syftet är att få en djupare insikt i hur vår personprofil, som beskrivs med hjälp av en pedagogisk modell i fyra färger, påverkar vårt sätt att kommunicera, ta beslut och samarbeta. Visa hur man genom större medvetenhet om sina egna och andras personprofiler kan få större framgång i alla typer av relationer och öka respekten för varandra. På så vis stärks samarbete och ansvar i den egna gruppen, ökar vi-känslan och förbättrar kommunikationen.

Hel- eller halvdag, profilerna görs online innan workshopen.

Innehåll

 • Personprofil – vad är det?

 • Eldröd, Havsblå, Solgul och Skogsgrön. En pedagogisk modell för att beskriva olika typer av personligheter som alla behövs för att skapa ett kraftfullt team

 • Vilken personprofil har du? På gott och ont

 • Genomgång av den egna Insights Discovery profilen

 • Vilka profiler har ditt team/din arbetsgrupp? Hur undvika att vi som grupp ”kantrar” åt ett håll och att vissa frågor får mindre betydelse

 • Hur undvika onödiga konflikter och missförstånd inom den egna gruppen och/eller med andra grupper eller individer

 • Praktiska tips hur man kan kommunicera med alla typer av människor och nå fram

 • Hur kan jag anpassa mitt bemötande med utgågångspunkt i pedagogiken med de fyra färgerna?

 • Praktiska övningar, vi heldag fler praktiska övningar och fördjupning än vid halvdag.

fargtest-585x488.jpg
Snabbtest
 

Vårt snabbtest kan ge en indikation om hur du uppfattar dig själv och kan uppfattas av andra översatt till färgpedagogiken. Inget vetenskapligt men förvånansvärt ofta överensstämmer resultatet med verkligheten.

bottom of page